jDinamoCC

jDinamoCC3 is the third version of an application to test, control and configure Dinamo Model Car Control (MCC) digital decoders.

 • First version, fall 2007
 • Version 2, sept. 2008
  Added decoder version 2 support.
 • Version 3, oct 2015
  Added dinamo 3.1 protocol
  MCC decoder version 3
  A more robust serial driver
  International interface: English, German and Dutch.

uk Documentation

jDinamoCC3 documentation UK pre-release

Downloads

There are two versions available:

icon_downloadjDinamoCC3   (2 Mb) v 3.00.014 bring your own java runtime environment (>version 1.7)
icon_downloadjDinamoCC3‑JRE   (35 Mb) v 3.00.014 this version includes a complete runtime environment.

 nl Licentie


Het gebruik van de software is gratis. U heeft toestemming om  de software te gebruiken in privesituaties, bij de club, tentoonstellingen of beurzen.

Het maken van de software is echter niet kostenloos. Door uw vrijwillige bijdrage stimuleert u het onderhoud en de ontwikkeling van de software. Als waardering  krijgt u per email een op naam gestelde, persoonlijke licentiecode.

Let op: Wanneer u zich laat betalen voor het leveren van support op MCC producten door bijvoorbeeld cursussen te geven of decoders in te bouwen of wanneer u MCC op commerciële wijze toepast in bijvoorbeeld een publieke attractie waarbij u uw bezoekers laat betalen dient u gebruik te maken van een professionele licentie. Neem hiervoor contact met ons op, dan maken we een voor beide partijen redelijke licentieovereenkomst.

uk License


The use of this software is free for personal use, at clubs or at (trade)shows.

Creating this software is not for free.  Your voluntary contribution will stimulate maintenance and development. As a gesture of appreciation you will receive a personalised license code.

Attention:  When you are paid for your support on MCC products, for instance when giving courses or installing and configurating decoders, or when applying MCC for a commercial purpose such as a public attraction with paying visitors you must use a professional license. Please contact us for a mutual reasonable license agreement.

de Lizenz


Nutzung dieser Software ist kostenlos für den persönlichen Gebrauch, in Clubs oder bei Messe.

Die Erstellung dieser Software ist nicht kostenlos. Durch Ihre freiwillige Spende, fördern Sie die Erhaltung und Entwicklung der Software. Als Dank erhalten Sie einse persönlichen Lizenzcode via email.

Warnung: Wenn Sie für Ihre Unterstützung MCC Produkte zahlen lassen, zum Beispiel, wenn Sie ein Kurs geben oder wenn Sie (bezahlt) eines Decoders einbauen, oder bei ein Ausstellung mit ein kommerziellen Zweck, mussen Sie eine Profi-Lizenz verwenden. Bitte kontaktieren Sie uns für eine gegenseitige angemessene Lizenzvereinbarung.

websites en ICT advies