SynthesHis.nl

SynthesHis is het gezamenlijke tijdschrift van de HIS-gebruikersverenigingen Atlas, OmniHis, Orego en VeGOM.

Studio Reginald Lindemans is vanaf 2000 vormgever van de papieren uitgave van tijdschrift. In het begin nog onder de naam tendens maar vanaf 2002 onder de naam SynthesHis. Hans Nouwens was in de beginjaren ook al verantwoordelijk voor het omzetten van de tijdschriften naar een webversie. Per editie was dit enorm veel maatwerk. Na een kleine onderbreking van drie jaar is het in 2011 weer opgepakt. In 2012 is de site totaal herzien en opgeschoond. Tevens is functionaliteit toegevoegd voor het aanmelden voor het jaarcongres. Hierbij is het voor beheerders mogelijk gemaakt de inschijvingen te volgen en uiteindelijk te exporteren naar excel.

De redactie schreef een artikel over de nieuwe website: http://syntheshis.nl/archief/2013-01/SHmrt2013_12.pdf

“Direct valt de snelheid op waarmee de pagina’s worden geladen, net als de vertrouwde, duidelijk herkenbare huisstijl die is gebleven. Het blauwe logo van SynthesHis – de gestileerde slang die verwijst naar de esculaap, het Griekse symbool voor medicijnen en genezing – siert prominent de homepage. De zeven symbolen van de zeven HISsen staan ook in het blauw boven aan de pagina. Deze krachtige vormgeving maakt de nieuwe site van SynthesHis duidelijk herkenbaar.”

De homepage

syntheshis1

Het archief

syntheshis2

Inschrijven voor het jaarcongres

syntheshis3

Zie verder: http://syntheshis.nl